"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(1) mirror, Hollywood, sensor
Kolokacji: 3
(4) satellite, spacecraft, Jain
Kolokacji: 3
(7) Buddha, God, saint
Kolokacji: 3
(8) brand, signature, Polaroid
Kolokacji: 3
(11) father, mother, Mary, pop
Kolokacji: 4
1. image of women = wizerunek kobiet image of women
2. image of one's Lady = obraz z czyjś Pani image of one's Lady
3. Hubble image = Hubble obraz Hubble image
4. Image of America = Obraz Ameryki Image of America
5. image of one's wife = obraz z czyjś żona image of one's wife
6. postcard image = obraz kartki pocztowej postcard image
7. image of the United States = obraz Stanów Zjednoczonych image of the United States
8. CT image = CT obraz CT image
9. TIFF image = Obraz sprzeczki TIFF image
10. NIH Image = Obraz NIH NIH Image
(15) radar, sonar
Kolokacji: 2
(17) media, page
Kolokacji: 2
(19) family, outlaw, gangster
Kolokacji: 3
(20) dream, nightmare, fantasy
Kolokacji: 3
(21) ghost, Voyager, shadow
Kolokacji: 3
(22) size, cult, fashion
Kolokacji: 3
(23) eye, View, surveillance
Kolokacji: 3
(24) Christ, son
Kolokacji: 2
(25) Google, fingerprint, trademark
Kolokacji: 3
(27) cowboy, outsider
Kolokacji: 2
(28) bronze, relief
Kolokacji: 2
(29) bitmap, portrait
Kolokacji: 2
(30) Argonne, Museum
Kolokacji: 2
(31) poster, billboard
Kolokacji: 2
(32) Bush, wax
Kolokacji: 2
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.