ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(3) Comic, viewer, slider
Kolokacji: 3
(4) problem, size
Kolokacji: 2
(6) file, contrast
Kolokacji: 2
(8) sensor, scanner
Kolokacji: 2
(10) Award, song, acquisition
Kolokacji: 4
(11) courtesy, sequence, Credit
Kolokacji: 3
1. Image courtesy = Uprzejmość obrazu Image courtesy
2. image sequence = ciąg obrazu image sequence
3. Image Credit = Obraz Kredyt Image Credit
(13) stabilization, stabilizer
Kolokacji: 2
(14) plane, distortion
Kolokacji: 2
(15) editing, compression, editor
Kolokacji: 3
(17) area, feature
Kolokacji: 2
(18) management, advertising
Kolokacji: 2
(19) archive, bank
Kolokacji: 2
(20) sharpness, brightness
Kolokacji: 2
(21) projection, projector
Kolokacji: 2
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.