"promote an image" — Słownik kolokacji angielskich

promote an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj obraz
  1. promote czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The industry has done a lot to promote California's image throughout the country and the world.

podobne do "promote an image" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "promote an image" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik