"image gets" — Słownik kolokacji angielskich

image gets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz dostaje
  1. image rzeczownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    They thought it strange, but could not explain how the image got back to the water.

    Podobne kolokacje: