"image flashes" — Słownik kolokacji angielskich

image flashes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błyski obrazu
  1. image rzeczownik + flash czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    I sat down in the chair across from her and an image flashed into my mind.

    Podobne kolokacje: