"image fades" — Słownik kolokacji angielskich

image fades kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przygasa
  1. image rzeczownik + fade czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But if I make them a part of my new life, their image fades.

    Podobne kolokacje: