"soften one's image" — Słownik kolokacji angielskich

soften one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiękczać czyjś obraz
  1. soften czasownik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He made no attempt today to soften his image as a tough and ruthless leader.

    Podobne kolokacje: