"Image courtesy" — Słownik kolokacji angielskich

Image courtesy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Uprzejmość obrazu
  1. image rzeczownik + courtesy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Image courtesy Stock.xchng More than a third of Americans believe houses can be haunted.

    Podobne kolokacje: