"Image Comic" — Słownik kolokacji angielskich

Image Comic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obraz Komik
  1. image rzeczownik + comic rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Image Comics later published a comic book series based on the property.

    Podobne kolokacje: