PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. image quality = jakość wizerunku image quality
  • Image Comics later published a comic book series based on the property.
  • The series was first published in 2003 by Image Comics.
  • These are issues that were never published during their time at Image Comics.
  • It began in 1998 and is published by Image Comics.
  • The first volume ran for 4 issues before moving to Image Comics.
  • The series' first volume was published by Image Comics from 2000 to 2004.
  • The series has not seen publication again since issue 7 was published by Image Comics in 1999.
  • He began working as a penciler for Image Comics in the 1990s.
  • These strips have since been reprinted by Image Comics in a special.
  • The first issue was published in March 2011 by Image Comics.
4. image problem = obraz problem image problem
5. Image Gallery = Galeria obrazów Image Gallery
6. image file = plik graficzny image file
8. image sensor = matryca światłoczuła image sensor
9. image format = format zdjęć image format
10. image maker = specjalista od kreowania wizerunku image maker
11. NAACP Image Award = NAACP Obraz Nagroda NAACP Image Award
12. Image courtesy = Uprzejmość obrazu Image courtesy
13. image data = obraz dane image data
14. image analysis = analiza wizerunku image analysis
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.