"Image comic" — Słownik kolokacji angielskich

Image comic kolokacja
Popularniejsza odmiana: Image Comic
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Komik obrazu
  1. image rzeczownik + comic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Image Comics later published a comic book series based on the property.

    Podobne kolokacje: