"image problem" — Słownik kolokacji angielskich

image problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz problem
  1. image rzeczownik + problem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had what some people might consider an image problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo