"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
2. send images = wyślij obrazy send images
4. post images = poczta obrazy post images
5. image shot = obraz strzelił image shot
7. put the image = połóż obraz put the image
8. lose one's image = przegrywać czyjś obraz lose one's image
9. insert images = wkładka obrazy insert images
10. turn into an image = zmień się w obraz turn into an image
12. distribute images = rozdaj obrazy distribute images
13. import images = obrazy importowe import images
14. weave images = splot obrazy weave images
15. introduce images = przedstaw wizerunki introduce images
16. image is installed = obraz jest zainstalowany image is installed
17. film images = obrazy filmowe film images
(8) show, record, update, read
Kolokacji: 4
(9) use, enjoy, share, employ
Kolokacji: 4
(12) move, click, scan
Kolokacji: 3
(13) damage, hurt, harm
Kolokacji: 3
(17) form, fit, shape, carve
Kolokacji: 4
(18) recall, know, review, retrieve
Kolokacji: 4
(19) collect, store, summon, cull
Kolokacji: 4
(21) inspire, suggest, overcome
Kolokacji: 3
(22) ruin, undermine
Kolokacji: 2
(23) call, title
Kolokacji: 2
(24) identify, contrast, place
Kolokacji: 3
(25) worry, haunt, mind
Kolokacji: 3
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...
przyimek + image
Kolokacji: 24
between images • with images • including images • of images • through images • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.