"music image" — Słownik kolokacji angielskich

music image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz muzyczny
  1. music rzeczownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Now, with an enthusiasm born of long and noisy nights, Japan's industrial giants think the outside world is ready for large numbers of yet another export: those same "laser karaoke" systems that combine music, video images and lyrics in scrolling captions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo