"image is installed" — Słownik kolokacji angielskich

image is installed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz jest zainstalowany
  1. install czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The images of saints and monkeys were also installed on the roof.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo