"image shot" — Słownik kolokacji angielskich

image shot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz strzelił
  1. shoot czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The picture in gallery shows images shot in its older place.

    Podobne kolokacje: