"image conjures" — Słownik kolokacji angielskich

image conjures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wyczarowuje
  1. image rzeczownik + conjure czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    What trivial images the populists conjured to stir some fear in their audiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo