"image returns" — Słownik kolokacji angielskich

image returns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powroty obrazu
  1. image rzeczownik + return czasownik
    Luźna kolokacja

    The image of Jake returned, one memory stepping on another.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo