"derogatory image" — Słownik kolokacji angielskich

derogatory image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uwłaczający obraz
  1. derogatory przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Ernest Hemingway is a major world writer, and to have this sort of cheap, derogatory image of him is not very helpful," said the son, who lives in Montana.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo