"put the image" — Słownik kolokacji angielskich

put the image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połóż obraz
  1. put czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a moment Dan stopped, putting the image into focus.

    Podobne kolokacje: