"convey an image" — Słownik kolokacji angielskich

convey an image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraź obraz
  1. convey czasownik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "But we will provide them with a service that points out how to convey a better image to the public."

powered by  eTutor logo