"convey emotion" — Słownik kolokacji angielskich

convey emotion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraź uczucie
  1. convey czasownik + emotion rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is an important one - not in order to convey emotions, but to ask the Commission the following quite specific questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo