"convey the impression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawiaj wrażenie
  1. convey czasownik + impression rzeczownik
    Silna kolokacja

    "According to what I've seen in the literature, that doesn't convey a particularly strong or clear impression."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo