Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make an impression" — Słownik kolokacji angielskich

make an impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki wrażenie
  1. make czasownik + impression rzeczownik
    Silna kolokacja

    But his words made less impression than he had thought they would.

podobne do "make an impression" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make an impression" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo