BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"impression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impression rzeczownik

rzeczownik + impression
Kolokacji: 6
sense impression • seal impression • celebrity impression • childhood impression • ad impression • ...
impression + czasownik
Kolokacji: 16
impression comes • impression leaves • impression makes • impression remains • impression gives • ...
czasownik + impression
Kolokacji: 20
convey the impression • make an impression • leave an impression • give the impression • create the impression • get the impression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
  • But his words made less impression than he had thought they would.
  • The boy had made little impression on him at first.
  • The word made no impression upon her mind at first.
  • The name seemed to make no impression on her, either.
  • We didn't make the best first impression to those two.
  • Good looks are important if you want to make an impression in a large group.
  • I don't know when anything has made such an impression on me.
  • After all, you never get a second chance to make a first impression.
  • Can you ever get a second chance to make a first impression?
  • Might as well make a good first impression, she thought.
przymiotnik + impression
Kolokacji: 110
strong impression • lasting impression • distinct impression • false impression • overall impression • deep impression • ...
przyimek + impression
Kolokacji: 9
of impressions • for impressions • on impressions • that impression • under the impression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.