"impression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impression rzeczownik

rzeczownik + impression
Kolokacji: 6
sense impression • seal impression • celebrity impression • childhood impression • ad impression • ...
impression + czasownik
Kolokacji: 16
impression comes • impression leaves • impression makes • impression remains • impression gives • ...
czasownik + impression
Kolokacji: 20
convey the impression • make an impression • leave an impression • give the impression • create the impression • get the impression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
10. gain the impression = zdobądź wrażenie gain the impression
15. include impressions = obejmuj wrażenia include impressions
16. collect impressions = zbierz wrażenia collect impressions
(2) reinforce, confirm
Kolokacji: 2
(3) describe, compare
Kolokacji: 2
przymiotnik + impression
Kolokacji: 110
strong impression • lasting impression • distinct impression • false impression • overall impression • deep impression • ...
przyimek + impression
Kolokacji: 9
of impressions • for impressions • on impressions • that impression • under the impression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.