"strong impression" — Słownik kolokacji angielskich

strong impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silne wrażenie
  1. strong przymiotnik + impression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had a very strong impression that it all was one man.

powered by  eTutor logo