"good impression" — Słownik kolokacji angielskich

good impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobre wrażenie
  1. good przymiotnik + impression rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He would like to give them a good impression of Earth.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo