"impression made" — Słownik kolokacji angielskich

impression made kolokacja
Popularniejsza odmiana: make an impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrażenie zrobiło
  1. make czasownik + impression rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But his words made less impression than he had thought they would.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo