"impression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impression rzeczownik

rzeczownik + impression
Kolokacji: 6
sense impression • seal impression • celebrity impression • childhood impression • ad impression • ...
impression + czasownik
Kolokacji: 16
impression comes • impression leaves • impression makes • impression remains • impression gives • ...
czasownik + impression
Kolokacji: 20
convey the impression • make an impression • leave an impression • give the impression • create the impression • get the impression • ...
przymiotnik + impression
Kolokacji: 110
strong impression • lasting impression • distinct impression • false impression • overall impression • deep impression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
(11) misleading, distorted
Kolokacji: 2
(14) visual, sensory, tactile
Kolokacji: 3
(15) fleeting, brief, momentary
Kolokacji: 3
(16) best, better, slight
Kolokacji: 3
(17) artistic, popular, musical
Kolokacji: 3
(18) personal, subjective, clinical
Kolokacji: 3
(19) public, confused
Kolokacji: 2
(21) excellent, greatest
Kolokacji: 2
(23) memorable, unforgettable
Kolokacji: 2
(24) mental, sensual
Kolokacji: 2
(25) single, only
Kolokacji: 2
przyimek + impression
Kolokacji: 9
of impressions • for impressions • on impressions • that impression • under the impression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.