"impression" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

impression rzeczownik

rzeczownik + impression
Kolokacji: 6
sense impression • seal impression • celebrity impression • childhood impression • ad impression • ...
impression + czasownik
Kolokacji: 16
impression comes • impression leaves • impression makes • impression remains • impression gives • ...
czasownik + impression
Kolokacji: 20
convey the impression • make an impression • leave an impression • give the impression • create the impression • get the impression • ...
przymiotnik + impression
Kolokacji: 110
strong impression • lasting impression • distinct impression • false impression • overall impression • deep impression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. good impression = dobre wrażenie good impression
2. strong impression = silne wrażenie strong impression
3. lasting impression = niezatarte wrażenie, trwałe wrażenie lasting impression
4. distinct impression = nieodparte wrażenie distinct impression
5. false impression = mylne wrażenie false impression
6. deep impression = głębokie wrażenie deep impression
7. overall impression = ogólne wrażenie overall impression
8. wrong impression = złe wrażenie wrong impression
9. general impression = ogólne wrażenie general impression
11. big impression = wielkie wrażenie big impression
12. favorable impression = korzystne wrażenie favorable impression
13. great impression = wielkie wrażenie great impression
14. bad impression = kiepskie wrażenie bad impression
15. vague impression = niejasne wrażenie vague impression
16. mistaken impression = nieuzasadnione wrażenie mistaken impression
17. indelible impression = niezatarte wrażenie indelible impression
18. clear impression = wyraźne wrażenie clear impression
19. positive impression = pozytywne wrażenie positive impression
20. vivid impression = barwne wrażenie vivid impression
22. immediate impression = natychmiastowe wrażenie immediate impression
23. negative impression = negatywne wrażenie negative impression
25. early impression = wczesne wrażenie early impression
26. visual impression = wizualne wrażenie visual impression
27. profound impression = głębokie wrażenie profound impression
przyimek + impression
Kolokacji: 9
of impressions • for impressions • on impressions • that impression • under the impression • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.