"clear impression" — Słownik kolokacji angielskich

clear impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne wrażenie
  1. clear przymiotnik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was left with a not very clear impression of something at once huge and flat.

    Podobne kolokacje: