"immediate impression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe wrażenie
  1. immediate przymiotnik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He made an immediate impression and by 4 December 1640 was on the first committee.