"convey impressions" — Słownik kolokacji angielskich

convey impressions kolokacja
Popularniejsza odmiana: convey the impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraź wrażenia
  1. convey czasownik + impression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "According to what I've seen in the literature, that doesn't convey a particularly strong or clear impression."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo