"impression left" — Słownik kolokacji angielskich

impression left kolokacja
Popularniejsza odmiana: leave an impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrażenie wyszło
  1. leave czasownik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The first time they met does not leave a good impression for both.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo