"give the impression" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "give the impression" po angielsku

"give the impression" — Słownik kolokacji angielskich

give the impression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawiaj wrażenie
  1. give czasownik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He certainly does not give the impression of being happy in his work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo