"give one's impressions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: give the impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dawać czyjś wrażenia
  1. give czasownik + impression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He certainly does not give the impression of being happy in his work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo