"impression given" — Słownik kolokacji angielskich

impression given kolokacja
Popularniejsza odmiana: give the impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrażenie dany
  1. give czasownik + impression rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He certainly does not give the impression of being happy in his work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo