"receive impressions" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: receive the impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj wrażenia
  1. receive czasownik + impression rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But again he received the impression that they were waiting for something.

powered by  eTutor logo