"make the impression" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: make an impression
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki wrażenie
  1. make czasownik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We didn't make the best first impression to those two.

    Podobne kolokacje:

podobne do "make the impression" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make the impression" po angielsku

czasownik

powered by  eTutor logo