"confirm the impression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potwierdź wrażenie
  1. confirm czasownik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He saw nothing wrong, which confirmed his impression that the car had stalled.

powered by  eTutor logo