"reinforce the impression" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiększ wrażenie
  1. reinforce czasownik + impression rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Remember, a well-presented plan will reinforce the positive impression you want to create of your business.

powered by  eTutor logo