"poor image" — Słownik kolokacji angielskich

poor image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby wizerunek
  1. poor przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Until the 1980s, the retail industry as a whole suffered from a poor image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo