ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"image gives" — Słownik kolokacji angielskich

image gives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz sprawia
  1. image rzeczownik + give czasownik
    Zwykła kolokacja

    The first image below gives a wide view of the area.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo