"demonic image" — Słownik kolokacji angielskich

demonic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): demoniczny obraz
  1. demonic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As Jews view the demonic images of themselves that are circulating in the Middle East today, they have a sickening sense of déjà vu.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo