"saintly image" — Słownik kolokacji angielskich

saintly image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świątobliwy obraz
  1. saintly przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The novel's publication provoked outrage from many Latin American politicians and intellectuals because its portrayal of the General is not the saintly image long cherished by many.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo