"image causes" — Słownik kolokacji angielskich

image causes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz powoduje
  1. image rzeczownik + cause czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pornographic images, either printed or recorded may cause problems when crossing the border.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo