"film images" — Słownik kolokacji angielskich

film images kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy filmowe
  1. film czasownik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That intensity is heightened in 3-D; a process that involves filming images with two cameras simultaneously at a 90-degree angle using mirrors so that the viewer, wearing special glasses, sees a single three-dimensional image.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo