ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"image" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

image rzeczownik

rzeczownik + image
Kolokacji: 136
mirror image • body image • video image • satellite image • color image • television image • Getty Image • Buddha image • ...
image + rzeczownik
Kolokacji: 65
image quality • image processing • Image Comic • image problem • Image Gallery • image file • Image Entertainment • ...
image + czasownik
Kolokacji: 214
image appears • image shows • image flashes • image fades • image comes • image makes • image begins • image seems • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. image shows = obraz jest widoczny image shows
2. image suggests = obraz przywodzi na myśl image suggests
3. image says = obraz mówi image says
5. image speaks = obraz mówi image speaks
6. image tells = obraz informuje image tells
7. image indicates = obraz wskazuje image indicates
8. image presents = obraz odkrywa image presents
9. image proves = obraz dowodzi image proves
10. image demonstrates = obraz prezentuje image demonstrates
(13) reveal, unfold
Kolokacji: 2
(15) capture, captivate
Kolokacji: 2
(21) exist, survive
Kolokacji: 2
(22) reappear, pop
Kolokacji: 2
(23) carve, sear
Kolokacji: 2
(24) need, require, lack
Kolokacji: 3
(25) remind, recall
Kolokacji: 2
(27) project, offer, send, transmit
Kolokacji: 4
(28) see, stare, find, date
Kolokacji: 4
(29) resonate, ripple
Kolokacji: 2
(31) symbolize, tarnish, embody
Kolokacji: 3
(32) assault, intrude
Kolokacji: 2
(33) smile, emphasize
Kolokacji: 2
(34) lose, recede, superimpose
Kolokacji: 3
czasownik + image
Kolokacji: 179
produce images • capture images • display images • feature images • evoke images • transmit images • contain images • view images • ...
przymiotnik + image
Kolokacji: 618
public image • mental image • digital image • visual image • negative image • photographic image • positive image • iconic image • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.