"image suggests" — Słownik kolokacji angielskich

image suggests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przywodzi na myśl
  1. image rzeczownik + suggest czasownik
    Zwykła kolokacja

    But like the city itself, there is sometimes a lot less to the job than its image suggests.

    Podobne kolokacje: